Вести од индустријата

Мерки на претпазливост при користење на машина за ласерско отстранување на влакна

2022-03-17
1.(машина за ласерско отстранување на влакна)За време на третманот, лекарите и пациентите треба да носат ласерски заштитни очила за да спречат оштетување на очите со ласер.

2. (машина за ласерско отстранување на влакна)Светлосните точки не треба да се преклопуваат премногу. Повтореното зрачење ќе го влоши оштетувањето на кожата, а преголемото растојание ќе влијае на ефектот на третманот.

3. (машина за ласерско отстранување на влакна)За време на полупроводнички ласерско отстранување на влакна, доколку се користат рачни алатки за ладење или отстранување на влакна под силна пулсна светлина, треба да се изврши одреден притисок на рачните алатки за време на третманот, што може да ги одржи рачните алатки во добар контакт со кожата, да ја оддалечи локалната крв. , го намалуваат оксихемоглобинот и ја апсорбираат ласерската енергија.
laser hair removal machine