Вести од индустријата

Опсегот на примена на машината за физиотерапија со ударни бранови ЕМС

2021-08-13

ЕМС машина за физиотерапија со ударни брановисе користи за клиничка ортопедска хирургија за лекување на хронична болка во меките ткива во близина на коските. Индикациите се како што следува: калцифичен тендинитис на рамо, синдром на субакромијална болка, тениски лакт, синдром на болка на поголем трохантер, синдром на врвот на пателата, остеохондротис на тибијална туберкулоза, синдром на медијален тибијален стрес, инсертирана Ахилова тетива Тендиопатија, средно Ахилова тетива, фасада на растенијата болест), синдром на миофасцијална болка (терапија со тригер точка), специфична болка во долниот дел на грбот и радикуларен синдром.