Вести од индустријата

Мерки на претпазливост за повеќефункционална машина за убавина

2020-08-06

1. Ќе има загуба на енергија кога жицата на шипката со игла ќе контактира со човечкото тело, металниот материјал и бетонскиот под (маса), што влијае на излезната јачина на контактот. Затоа, површината за контакт треба да биде што е можно помала.

2. Кога машината работи, во рок од 3 метри може да влијае на околната ТВ-слика, ефектот на слушање радио, а чувствителниот прекинувач за истекување може да предизвика заштитно дејство.

3. Иглите за третман со една и двојна електрода се поврзани со пластични делови. Не е погодно да се користи високотемпературна стерилизација и не е погодно да се потопува електродата со пластична рачка на ракавот во растворот за дезинфекција. Краткиот спој помеѓу електродите ги оштетува електродите.

4. Доколку контактот на хируршката електрода не се исчисти навреме, ќе предизвика лош контакт и нема да го постигне терапевтскиот ефект.